1571510350

van alle zijen Es onderdaen Ende mogen werken en 't hart tot mi een vrouwe bood die van voor tweeduizend jaar en verward vond telkens daar neer aando?nlijk te bewenen en droeve schaa?wen neigen en me teeder

Aantal Woorden : 35

Sensor waarden

PIR1 PIR2 PIR3
8 8 3
ROOD GROEN BLAUW
4688 391 0

Legende

Auteurs

Anna Bijns | Gruuthuse | Guido Gezelle | Hadewijck | JC Bloem | Joost Van Den Vondel | Karel Van De Woestijne | PC Hooft |