1571514938

Tote dat ghi mi de huizen schijnen wateren te klein een roerdomp een overvloed van je lichaam legt Niet te streven onttorn mijn borst 'k Was dan gaat zij niet den onderkant der vruechden banck daer hi in sinen vrient verwerct en been

Aantal Woorden : 41

Sensor waarden

PIR1 PIR2 PIR3
23 34 29
ROOD GROEN BLAUW
1123 2636 1

Legende

Auteurs

Anna Bijns | Antwerps liedboek | Gerrit Achterberg | Gruuthuse | Guido Gezelle | Hadewijck | Hugo Glaus | Joost Van Den Vondel | PC Hooft |