1571515680

bedrijf Aen elck oore hanget een wijf no maghen mi liever over grachten over wal en heeft maar d'bier en laat Den vergiere daer hem al goet Edel lantsheeren doot Si trock van boven neer en ieder' zegen volge en

Aantal Woorden : 38

Sensor waarden

PIR1 PIR2 PIR3
26 34 32
ROOD GROEN BLAUW
4561 563 0

Legende

Auteurs

Anna Bijns | Antwerps liedboek | Gruuthuse | Guido Gezelle | Hadewijck | Joost Van Den Vondel | Martinus-Nijhof | PC Hooft | Willem Kloos |