1571517339

antwoorde met so soeten woorde den damp en weldra zag die ik niet en leven ik zie mijn vrijer aan voor mij wilde uw leven wentelend gij mij verlaten Adieu ik vrees van de nood laat In zichzelve binnen het nachtelijk geheim verloren

Aantal Woorden : 41

Sensor waarden

PIR1 PIR2 PIR3
26 37 33
ROOD GROEN BLAUW
841 1727 0

Legende

Auteurs

Anna Bijns | Antwerps liedboek | Gerrit Achterberg | Gruuthuse | Guido Gezelle | Hugo Glaus | JC Bloem | Joost Van Den Vondel | Martinus-Nijhof | PC Hooft | Willem Kloos |