1571521706

ontien Nemen dat sire ane winne Ende winnen sal ick noch deugd Der leugenklip om ene schapevacht te vijnen koeler dan de watervliet spitser dan het droge wel en niet een huys Daer en Rome Schoon geweest seint een geweest waren voorheen Niet mijn gloedje spaar uw krachtjes wat op

Aantal Woorden : 48

Sensor waarden

PIR1 PIR2 PIR3
14 18 0
ROOD GROEN BLAUW
2425 3028 51

Legende

Auteurs

Anna Bijns | Antwerps liedboek | Gerrit Achterberg | Hadewijck | Joost Van Den Vondel | PC Hooft | Paul Van Ostaijen | Willem Kloos |