VERHAAL

Charon Makvi is een eerste generatie Poezie Robot. We ontwikkelden haar in samenwerking met HumusVZW voor het Teletxt project.

Teletxt doet onderzoek naar tekst in de publieke ruimte. Als een reactie daarop, bouwden we een poezie-robot die, onder invloed van feedback uit zijn directe omgeving en mensen in die omgeving, gedichten genereert.

Charons database bestaat uit ongeveer 10000 bestaande gedichten. Hieruit gaat Charon nieuwe gedichten gaan genereren door het gebruik van Markov Chain algoritme en sensor feedback. Het gedicht evolueert dramattisch naarmate de sensor waarden veranderen in verloop van tijd.

Op de plaats waar Charon wordt geïnstaleerd worden er verschillende sensoren geplaatst. Momenteel observeren ze Temperatuur verschillen, beweging, kleur en geluid. We experimenteren verder met nieuwe sensoren om Charon nog meer te beïnvloeden.

Alle data, processen en gedichten worden weergeven op LCD schermen, weergegeven op deze website en geprint op Thermisch papier. Deze prints worden meegegeven aan iedereen die geïnteresseerd is.